IT-projecten


Progressive bvba begeleidt u en uw project van A tot Z bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe IT projecten.

Of het nu gaat omtrent ontwikkelen van webapplicaties, informatiseren van uw bestaande archief, het vereenvoudigen van administratieve werkzaamheden, of ontwikkelen van een eigen specifiek ERP-systeem, Progressive zal u hierin steeds optimaal begeleiden.

Naast de ontwikkeling van software werkt Progressive bvba samen met andere partners die instaan voor o.a. IT infrastructuur, technische installaties of grafisch ontwerp.

Dankzij Scrum methodologie en korte iteraties waarbij elke keer de klant wordt betrokken in het beschrijven van de uitvoerende opdrachten wordt er steeds op korte termijn bijgestuurd naar de noden van de klant. Dit zorgt voor een veel beter resultaat waarbij tijdens het ontwikkelproces wordt mee gedacht met de klant.

Progressive begeleidt uw projecten door:

Een project wordt meestal opgestart om iets in uw onderneming aan te passen, te innoveren of uit te bereiden. Het is dan ook van uiterst groot belang dat elk project op de juiste manier wordt aangepakt. 

bij Progressive gebruiken we een paar zeer specifieke stappen om uw project te starten, begeleiden en tot een goed einde te brengen. 
Op deze manier worden projecten duidelijk structuurmatig en zeer doorzichtig voor de opdrachtgever 

Opstartfase

In eerste instantie wordt uw idee van het project onder de loep genomen met als doel te kijken of het project haalbaar is. Verder kijken we welke partijen hierbij betrokken moeten worden zowel in als buiten het bedrijf. 

Op basis van een deze analyse en bevindingen wordt een projectvoorstel gemaakt die u helpt beslissen om te starten met het project.

Eenmaal dit rapport goedgekeurd door de opdrachtgever start het project. 

Definitiefase

aan de hand van het projectvoorstel worden de wensen die het project inhouden grondig doorgenomen en bepaald. Hierbij worden de verwachtingen over het resultaat heel grondig doorgelicht en alle betrokken partijen grondig bevraagd. aan de hand van enkele categorien worden verschillende eisen en voorwaarden beschreven. 

  • Randvoorwaarden
  • Functionele eisen
  • Operationele eisen
  • Ontwerpbeperkingen
Ontwerpfase

het afgewerkte rapport van de definitiefase wordt gebruikt om ontwerpkeuzes te maken. Hierbij worden er een ontwerp gemaakt van de te ontwikkelen IT-project door middel van flowcharts, prototypes, en schema's. 

In deze ontwerpen wordt rekening gehouden met de eisen en voorwaarden die besproken zijn.

Op basis van deze voorstelling worden door de klant beslist welk voorstel zal gebruikt worden voor het behalen van het uiteindelijk gewenste resultaat. 
Eenmaal deze beslissing genomen kan er gestart worden met de ontwikkeling van het systeem. 

Ontwikkelingsfase

Hierbij worden de nodige ontwikkelingen gedaan om het project te laten slagen. het ontwerp wordt omgezet in een zichtbaar programma die de noden van de klant vervult en volledig voldoet aan de eisen en voorwaarden. 

Na ontwikkeling worden aan de hand van het definitierapport afgetoetst of het ontwikkelde systeem voldoet aan al de besproken punten. 

Opvolgingsfase

eenmaal het project geïnstalleerd en uitvoerig getest kan de volledige werking plaatsvinden. Na deze lancering worden periodieke nazorg-meetings ingepland om beoogde doelen niet uit het oog te verliezen en dit door middel van aftoetsingen aan het definitieraport kort te kunnen opvolgen