Nutsvoorzieningen voor schippers


De term Walstroom betekent het leveren van nutsvoorzieningen voor schippers in (wacht)havens. Deze nutsvoorzieningen bevatten over het algemeen Elektriciteitsaansluitingen en daar bovenop eventueel water- en afvalvoorzieningen.

Samen met enkele andere partners, waaronder RIS Belgium, Fabricom GDF Suez & Plug2Drive werd dit project gerealiseerd in opdracht van NV De Scheepvaart.

De opdracht

De opdracht
Progressive stond vooral in voor het leveren van de industriële software die ter plaatse draait. Andere partijen zorgden voor onderandere de hoogspanningscabine, laagspanningskasten, mobiele applicatie en de IT infrastructuur in de kasten zelf. Een centrale server (Windows 2012) in het laagspanningsgedeelte van de hoogspanningscabine staat in verbinding met enerzijds een Java Tomcat server in het Datacenter van Ris Belgium, en anderzijds met de informatica infrastructuur van Nv De Scheepvaart te Hasselt.
De back office (het gedeelte dat de hardware aanstuurt en de monitoring waarneemt is een .NET product door de development afdeling van Ris belgium ontwikkeld. De databases draaien op een Microsoft SQL server. Via de mobiele applicatie, die communiceert met de software ter plaatse, kunnen schippers hun nutsvoorzieningen tijdig reserveren.
Via een persoonlijke pincode die de schippers verkrijgen via de mobiele applicatie hebben ze toegang tot de infrastructuur ter plaatse en kunnen ze de kasten voor eleketriciteit en water openen en kunnen ze tevens gebruik maken van de kleine containerparkjes.
 
Wanneer men klaar is, de stekkers uittrekt en vertrekt, wordt het elektriciteits- en waterverbuik automatisch ingelezen en afgerekend.

I/O Controle systemen

I/O Controle systemen

De Nv De Scheepvaart kan - bij middel van een webinterface - steeds tussenkomen in de afhandeling van een proces. 

Alle Kasten zijn van single point besturing voorzien in de administrator sectie. Uitlezen van de ingangen en sturen van de uitgangen. 

De gebruikte I/O - modules zijn van de fabrikant Advantech, type ADAM 6060.
De seriele (RS232/RS485) modules naar ethernet zijn van het merk Digi. 

 

De KWh meters worden via modbus protocol uitgelezen en zijn van het merk Siemens.